CERRAHİ ANABİLİM DALI HİZMET FİYATLARI

KÜÇÜK HAYVAN Fiyat
Kedi ve köpek muayene 50 TL
Kanatlı muayene 25 TL
Egzotik hayvan muayene 35 TL
Enjeksiyon 5 TL
Özel enjeksiyonlar (abdominosentez, sistosentez vs) 35 TL
Bandaj uygulaması (15 kg altı) 50 TL
Bandaj uygulaması (15 kg üstü) 80 TL
Pansuman 20 TL
Sedasyon (0-20 kg) 25 TL
Sedayon (20-40 kg) 45 TL
Sedasyon (40 kg üstü) 60 TL
Genel anestezi (Katı) (0-10 kg) 35 TL
Genel anestezi (Katı) (10-20 kg) 45 TL
Genel anestezi (Katı) (20-40 kg) 60 TL
Genel anestezi (Katı) (40 kg üstü) 70 TL
Genel anestezi inhalasyon (0-20 kg) 90 TL
Genel anestezi inhalasyon (20-40 kg) 90 TL
Genel anestezi inhalasyon (40 kg üstü) 120 TL
Ultrasonografi 50 TL
Radyografi 50 TL
Myelografi 150 TL
Sistografi, piyelografi, fistülografi 150 TL
Sindirim sistemi indirekt radyografisi 150 TL
Serum uygulaması 30 TL
Hospitalizasyon 30 TL
Küçük cerrahi işlemler (apse, hematom açma, drenaj, punch biyopsi, anal kese boşaltılması) 90 TL
Konservatif kırık onarımı 120 TL
İntramedüller pin ile osteosentez 450 TL
Plaka ile osteosentez 950 TL
External fiksasyon ile osteosentez 1.000 TL
Kalça protezi uygulama 2.000 TL
Dirsek Protezi Uygulama 2.000 TL
Triple pelvik osteotomi 1.400 TL
Çapraz bağ onarımı (Ekstrakapsüler Teknikler) 900 TL
Çapraz bağ onarımı (TTA, TTO vs) 1.800 TL
Patella luksasyonu onarımı (I ve II. Derece) 700 TL
Patella luksasyonu onarımı (III ve IV. Derece) 950 TL
Operatif çıkık redüksiyonu 300 TL
Kalça çıkığı onarımı (Toggle pin uygulaması) 850 TL
Kapalı çıkık redüksiyonu 100 TL
Eksizyon Artroplastisi 500 TL
Artrotomi 240 TL
Pin ile artodez 500 TL
Plak ile artodez 900 TL
Spinal kord cerrahisi 1.500 TL
Ekstremite amputasyonu 400 TL
Göbek fıtığı operasyonu 250 TL
Perineal fıtık operasyonu 400 TL
Diyafram fıtığı operasyonu 600 TL
Karın fıtığı operasyonu 300 TL
Kasık fıtığı operasyonu 300 TL
Tanısal laparotomi 200 TL
Gastrotomi 350 TL
Bağırsak rezksiyonu 400 TL
Enterotomi 350 TL
Sistotomi 350 TL
Uretrotomi 300 TL
Splenektomi 300 TL
Nefrotomi 350 TL
Nefrektomi 350 TL
Kolopeksi, Gastropeksi 300 TL
Prostatektomi 500 TL
Rectum amputasyonu 300 TL
Gastrik dilatasyon volvulus operasyonu 450 TL
Anal kese ekstirpasyonu 250 TL
Kastrasyon 200 TL
Salya kisti ekstirpasyonu 300 TL
Salya fistülü sağaltımı 300 TL
Yara tedavisi dikiş uygulaması 60 TL
Rekonsrüktif yara tedavisi (Flep, greft uygulaması) 180 TL
Karaciğer ve safra kesesi operasyonları 350 TL
Yüzlek tümör biyopsisi 80 TL
Tümör ekstirpasyonu 400 TL
Aurikular hematom tedavisi 240 TL
Dış kulak ablasyonu 450 TL
Bulla osteotomisi 600 TL
Diş taşı temizliği (Detartaraj) 100 TL
Diş dolgusu 250 TL
Diş çekimi 150 TL
Nazogastrik sonda uygulaması 70 TL
Damak yarığı onarımı 300 TL
Faringostomi 150 TL
Özefagotomi 350 TL
Kanal tedavisi 300 TL
Schirmer testi 15 TL
Fluoroscein testi 25 TL
Göz kapağı operasyonları 350 TL
Göz enüklasyon 240 TL
Harder bezi prolapsusu onarımı 240 TL
Tarsorafi 220 TL
Üçüncü göz kapağı flebi 220 TL
Kist dermoid uzaklaştırılması 180 TL
Ekstra kapsüler katarak operasyonları (EKKE) 900 TL
Toraks dernajı 250 TL
Toraks perforasyonu onarımı 400 TL
PRP uygulaması 300 TL
Egzotik hayvan yumuşak doku cerrahisi 120 TL
Egzotik hayvan ortopedik cerrahi 220 TL
Tedavi protokolü 1 40 TL
Tedavi protokolü 2 50 TL
Tedavi protokolü 3 100 TL
Tedavi protokolü 4 150 TL
Tedavi protokolü 5 200 TL
Rapor Düzenleme 100 TL
BÜYÜK HAYVAN
At muayene 50 TL
Sığır muayene 50 TL
Koyun ve keçi muayene 35 TL
Yara tedavisi 35 TL
Yara tedavisi dikiş uygulaması 70 TL
Rekonsrüktif yara tedavisi (Flep, greft uygulaması) 180 TL
Küçük cerrahi işlemler (apse, hematom açma, drenaj, punch biyopsi, eklem irrigasyonu) 90 TL
Yüzlek tümör biyopsisi 60 TL
Tümör ekstirpasyonu 270 TL
Kist dermoid uzaklaştırılması 240 TL
Sığır tırnak kesimi (tek ayak) 25 TL
Sığır tırnak kesimi (Dört ayak) 90 TL
Sığır tırnak takoz uygulaması 150 TL
Sığır tırnak pansuman 35 TL
Özel enjeksiyonlar (abdominosentez, sistosentez vs) 35 TL
Bandaj uygulaması (50 kg altı) (Malzeme hariç) 50 TL
Bandaj uygulaması (50 kg üstü) (Malzeme hariç) 60 TL
Bandaj uygulaması (50 kg altı) (Malzeme dahil) 150 TL
Bandaj uygulaması (50 kg üstü) (Malzeme dahil) 180 TL
Pansuman 30 TL
Buzağı Sedasyon 25 TL
Sığır Sedasyon 40 TL
At sedasyon 150 TL
Koyun veya keçi sedasyon 25 TL
Buzağı genel anestezi (Katı) 60 TL
Epidural anestezi 70 TL
Buzağı lokal anestezi 50 TL
Sığır lokal anestezi 70 TL
At genel anestezi (Katı) 240 TL
Buzağı genel anestezi inhalasyon 100 TL
At genel anestezi inhalasyon 250 TL
Ultrasonografi 50 TL
Radyografi 50 TL
İndirekt radyografi 150 TL
Serum uygulaması 20 TL
Hospitalizasyon 30 TL
Enjeksiyon 5 TL
At konservatif kırık onarımı (Bandaj) 300 TL
At intramedüller pin ile osteosentez 650 TL
At plaka ile osteosentez 950 TL
Buzağı konservatif kırık onarımı 180 TL
Buzağı intramedüller pin ile osteosentez 450 TL
Buzağı plaka ile osteosentez 750 TL
Patella luksasyonu onarımı (Buzağı) 400 TL
Operatif çıkık redüksiyonu 350 TL
Kapalı çıkık redüksiyonu 120 TL
Artrotomi 160 TL
Buzağı omfalitis cerrahi girişim 250 TL
Buzağı göbek fıtığı operasyonu 250 TL
Tay göbek fıtığı operasyonu 250 TL
Karın fıtığı operasyonu 250 TL
Sığır tanısal laparotomi 200 TL
Rumenotomi 440 TL
Abomasum deplasmanı açık teknik 440 TL
Abomasum deplasmanı kapalı teknik 300 TL
Atresi ani 150 TL
Kolostomi 440 TL
At uretrotomi 400 TL
Sığır uretrotomi 250 TL
Koyun ve keçi uretrotomi 150 TL
Prolapsus rekti 150 TL
Boynuz kesimi 50 TL
At ve sığır PRP uygulaması 500 TL
Bursa ekstirpasyonu 120 TL
Tedavi protokolü 1 25 TL
Tedavi protokolü 2 50 TL
Tedavi protokolü 3 75 TL
Tedavi protokolü 4 100 TL
Tedavi protokolü 5 150 TL
Rapor Düzenleme 100 TL
 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET FİYATLARI

Tam Kan Sayımı Ölçümü (Birim Ölçüm) 20 TL
Klinik Serum Biyokimya Analizleri (Birim Parametre) 10 TL
Kan Gazı Analizleri (Birim Ölçüm) 50 TL
Tam İdrar Tetkiki (Birim Ölçüm) 25 TL
Tam Şeker Takibi/Ölçüm(Birim Ölçüm) 20 TL
İdrar Mikroskobik Bakı 15 TL
Kan Froti Bakı 20 TL
Gaita Natif Muayene 20 TL
Abdominal Ultrasonografi(Hazırlık,muayene,raporlama) 100 TL
Ekokardiyografik Muayene(Hazırlık,muayene,raporlama) 150 TL
Özofagogastroduedonoskopi(endoskopi/kolonoskopi) (Hazırlık,muayene,raporlama) 250 TL
Biyopsi (Endoskopik) alımı 50 TL
Endoskopik diğer girişimsel işlemler 70 TL
Kafes Kuşları, Kanatlı Muayene 30 TL
Kedi Köpek Muayenesi 50 TL
Sığır vb. büyükbaş ruminant muayenesi 50 TL
Koyun vb. küçükbaş ruminant muayenesi 50 TL
Yırtıcı kanatlı ve egzotik hayvan muayenesi 35 TL
At Muayenesi 50 TL
Günlük Hospitalizasyon ücreti (büyükbaş ruminant) 30 TL
Günlük Hospitalizasyon ücreti (küçükbaş rüminant) 30 TL
Günlük Hospitalizasyon ücreti (at) 60 TL
Günlük Hospitalizasyon ücreti (Kedi ve Köpek) 20 TL
Sıvı tedavi uygulamaları (damar yolu açma)At-Sığır-Koyun 20 TL
Sıvı tedavi uygulamaları (damar yolu açma)Kedi-Köpek 30 TL
Enjeksiyonlar (ilaç ücretleri hariç) 5 TL
Girişimsel tüm invaziv dahili uygulamalar (Parasentez, sitosentez, punch-iğne biyopsi, bal sıvı alımı vb.) (birim uygulama) 50 TL
Girişimsel tüm non invaziv dahili uygulamalar(birim uygulama) 20 TL
Muayene + Aşı (Kuduz, Karma,  FeLV, Korona vs) 80 TL
Ruminant Aşı Uygulaması (Aşı Ücreti Hariç) 5 TL
Tedavi 1 30 TL
Tedavi 2 35 TL
Tedavi 3 40 TL
Tedavi 4 45 TL
Tedavi 5 50 TL
Tedavi 6 55 TL
Tedavi 7 60 TL
Tedavi 8 65 TL
Tedavi 9 70 TL
Tedavi 10 75 TL
Tedavi 11 80 TL
Tedavi 12 85 TL
Tedavi 13 90 TL
Tedavi 14 95 TL
Tedavi 15 100 TL
Kedi Köpek Sonda ve Katater Uygulama (Katater Hariç) 50 TL
Büyük Hayvan Sonda ve Katater Uygulama 40 TL
Hızlı Test Kitleri 100 TL
Pre-Operatif Paket (Kan Gazı+Tam Kan Sayımı+Biyokimyasal Parametreler(ALT-AST-ÜRE-KEATİNİN)) 90 TL
 

DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET FİYATLARI

Rektal Palpasyon İnek 50 TL
Kısrak 100 TL
Transrektal Ultrasonografi İnek 50 TL
Kısrak 100 TL
Koyun-Keçi 20 TL
Abdominal Ultrasonografi Koyun-Keçi 20 TL
Köpek 50 TL
Kedi 50 TL
Klinik Muayene İnek 50 TL
Kısrak 100 TL
Koyun-Keçi 25 TL
Köpek 50 TL
Kedi 50 TL
Vajinal Muayene İnek 20 TL
Kısrak 60 TL
Koyun-Keçi 10 TL
Köpek 25 TL
Kedi 25 TL
Sitolojik Muayene İnek 40 TL
Kısrak 60 TL
Koyun-Keçi 25 TL
Köpek 40 TL
Kedi 40 TL
Biyopsi Örneği Alma İnek 40 TL
Kısrak 60 TL
Koyun-Keçi 60 TL
Köpek 180 TL
Kedi 180 TL
Kültür-Antibiyogram için Örnek Alma İnek 20 TL
Kısrak 80 TL
Koyun-Keçi 10 TL
Köpek 25 TL
Kedi 25 TL
California Mastitis Test İnek 15 TL
Koyun-Keçi 15 TL
Meme Ultrasonografi İnek 20 TL
Kısrak 40 TL
Koyun-Keçi 15 TL
Köpek 20 TL
Kedi 20 TL
Meme Fistül-Apse-Derin Yırtık Tedavileri İnek 120 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 100 TL
Köpek 75 TL
Kedi 75 TL
Mastitis Tedavi İnek 50 TL
Kısrak 75 TL
Koyun-Keçi 40 TL
Köpek 40 TL
Kedi 40 TL
Mastektomi Koyun-Keçi 100 TL
Köpek 220 TL
Kedi 220 TL
Genital Kanal Yırtıkları Tedavisi İnek 120 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 100 TL
Köpek 140 TL
Kedi 140 TL
Prolapsus Uteri Tedavisi İnek 200 TL
Kısrak 250 TL
Koyun-Keçi 120 TL
Köpek 200 TL
Kedi 200 TL
Prolapsus Vajina-Vajinal Hiperplazi Tedavisi İnek 150 TL
Kısrak 250 TL
Koyun-Keçi 120 TL
Köpek 220 TL
Kedi 200 TL
Retensiyo Sekundinarium Tedavisi İnek 150 TL
Kısrak 250 TL
Koyun-Keçi 80 TL
Köpek 100 TL
Kedi 100 TL
Neoplastik Yapı Ekstirpasyonu İnek 150 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 50 TL
Köpek 250 TL
Kedi 250 TL
Güç Doğum-Yavru Atma Müdahaleleri İnek 200 TL
Kısrak 250 TL
Koyun-Keçi 80 TL
Köpek 200 TL
Kedi 180 TL
Operasyon Sezaryen İnek 250 TL
Kısrak 400 TL
Koyun-Keçi 150 TL
Köpek 250 TL
Kedi 220 TL
Ovariyohisterektomi İnek 250 TL
Kısrak 400 TL
Koyun-Keçi 150 TL
Köpek 250 TL
Kedi 250 TL
Laparoskopi İnek 250 TL
Kısrak 400 TL
Koyun-Keçi 150 TL
Köpek 200 TL
Kedi 200 TL
Hormon Uygulaması İnek 20 TL
Kısrak 20 TL
Koyun-Keçi 10 TL
Köpek 10 TL
Kedi 10 TL
Vajina İçi Araç Uygulaması İnek 60 TL
Kısrak 80 TL
Koyun-Keçi 50 TL
Vulvoplasti İnek 75 TL
Kısrak 120 TL
Koyun-Keçi 50 TL
Köpek 150 TL
Kedi 150 TL
İnfertilite Teşhis-Tedavi İnek 180 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 75 TL
Köpek 150 TL
Kedi 150 TL
Östrüsün Uyarılması İnek 180 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 75 TL
Köpek 150 TL
Kedi 150 TL
Östrüsün Baskılanması İnek 180 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 50 TL
Köpek 80 TL
Kedi 80 TL
Östrüsün Ertelenmesi Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 50 TL
Köpek 80 TL
Kedi 80 TL
İstenmeyen Gebeliğin Sonlandırılması İnek 50 TL
Kısrak 150 TL
Koyun-Keçi 25 TL
Köpek 100 TL
Kedi 100 TL
Metritis Teşhis-Tedavi İnek 150 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 60 TL
Köpek 120 TL
Kedi 120 TL
Metabolik Hastalıkların Tedavisi İnek 120 TL
Kısrak 200 TL
Koyun-Keçi 60 TL
Köpek 100 TL
Kedi 100 TL
Sedatif Uygulama İnek 25 TL
Kısrak 75 TL
Koyun-Keçi 20 TL
Köpek 40 TL
Kedi 30 TL
Lokal Anestezi Uygulama İnek 25 TL
Kısrak 75 TL
Koyun-Keçi 20 TL
Köpek 40 TL
Kedi 30 TL
Katı Anestezi Uygulama İnek 25 TL
Kısrak 75 TL
Koyun-Keçi 20 TL
Köpek 50 TL
Kedi 40 TL
İnhalasyon Anestezi Uygulama İnek 150 TL
Kısrak 250 TL
Koyun-Keçi 50 TL
Köpek 70 TL
Kedi 60 TL
Epidural Anestezi İnek 40 TL
Kısrak 60 TL
Koyun-Keçi 20 TL
Köpek 50 TL
Kedi 50 TL
Enjeksiyon İnek 10 TL
Kısrak 20 TL
Koyun-Keçi 5 TL
Köpek 10 TL
Kedi 10 TL
Sıvı Sağaltımı İnek 50 TL
Kısrak 75 TL
Koyun-Keçi 20 TL
Köpek 40 TL
Kedi 40 TL
Egzotik Hayvan Muayene 20 TL
Ötenazi 50 TL
Postoperatif Tedavi 15 TL
Pansuman 10 TL
Uygulama 1 5 TL
Uygulama 2 10 TL
Uygulama 3 15 TL
Uygulama 4 20 TL
Uygulama 5 25 TL
Uygulama 6 30 TL
Rapor Düzenleme 80 TL
 

DÖLERME ve SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI HİZMET FİYATLARI

Genital Organ Muayenesi 50 TL
Androlojik Muayene 35 TL
Periyodik tank bakım muayenesi 60 TL
Spermiogram 60 TL
Östrus senkronizasyonu (B. hayvan) Bir hayvan için 45 TL
Östrus senkronizasyonu (K. hayvan) Bir hayvan için 25 TL
Sığır sun’i tohumlama 65 TL
Gebelik Muayenesi 65 TL
Spermatolojik Muayene (genel) ve rapor (Köpek) 220 TL
Suni Tohumlama (natif sperma) (Köpek) 180 TL
Sperma Alınması (Köpek) 120 TL
Sperma Dondurulması (1 ejakulat için) (Köpek) 330 TL
Vaginal Sitoloji (Köpek) 40 TL
Koç Spermasının Dondurulması (Bir ejakulat için) 200 TL
Teke Spermasının Dondurulması (Bir ejakulat için) *** 200 TL
Keçilerde Östrus Senkronizasyonu (Sürü Çalışması-Malzeme Hariç-Birey) 20 TL
Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu (Sürü Çalışması-Malzeme Hariç-Birey) 20 TL
Keçilerde Sun’i Tohumlama (Sürü Çalışması-Malzeme Hariç-Birey) 20 TL
Koyunlarda Sun’i Tohumlama (Sürü Çalışması-Malzeme Hariç-Birey) 20 TL
Elektroejakülatör İle Sperma Alma (Koç, Teke) 50 TL

 

31 May 2019, Friday 5506 kez görüntülendi